Co děláme...

Už několik let se vedou diskuze, zda je naše země pouze montovnou. Někteří říkají, že doba První republiky, kdy jsme byli jednou z nejvyspělejších ekonomik světa, už pro současnou podobu naší vlasti neplatí. Asi na tom něco bude. Ze známého řetězu událostí v ekonomickém procesu - VÝZKUM A VÝVOJ - PROJEKCE A DESIGN - VÝROBA - MARKETING A PRODEJ, jsou v naší zemi stále nejsilnější výroba a prodej. Hledání východiska můžeme nechat na někom jiném, ale pokud si chceme vážit sami sebe, musíme , chtě nechtě, začít sami u sebe. Hledat cesty jak vrátit vlastní kreativitu a nápaditost do ekonomických procesů. Dát prostor novým a neotřelým myšlenkám a postupům. Inspirovat se ve světě a pak přicházet s vlastním novátorským přístupem. Chuť neustále inovovat musí být naším motorem. Odpovědí (byť ne jedinou) je spolupráce s kreativním průmyslem.  Ať už jste malá manufaktura, developer, pivovar, nábytkář, internetový startup nebo strojírenský podnik, můžete využít našich služeb a nezávazně se pobavit o tom, co společně vylepšit, inovovat, nebo snad i vyvinout a vyzkoumat. Jsme limitováni pouze svojí představivostí a ta správná představivost žádné limity nemá. Dokážeme připravit ideový koncept, skici, 3D modely, základní výkresovou dokumentaci a vizualizace. Nicméně vše je hlavně o komunikaci. Povídat si o tom, co chcete vy, vaši klienti a zákazníci. Jak je na tom vaše konkurence. Hledat silné a slabé stránky. Inspirovat se, motivovat se a nacházet užitečná řešení.

Tomáš Sarnovský