Koncept designového zhodnocení stávajícího mlžného děla. Hlavním motivem designového přepracování současného řešení bylo přepracování zakrytování technologie čerpadla a řídící jednotky do kompaktního tvaru, které kromě estetické funkce plní také úlohu ochrannou. Povrchová úprava je navržena v souladu s použitím zařízení v těžkých pracovních podmínkách a využívá nástřiku s polymerovou náplní, které vytváří dojem pogumování a tím vysoké odolnosti zařízení. Barevná kombinace plní také funkci výstražnou a přispívá k větší bezpečnosti na pracovišti.