Případová studie...

Projekt BALKANKAR e-city . Zákazník vyrábí malý multifunkční nákladní elektromobil. Koncepčně se jedná o starší model napájený pomocí olověných baterií, který je určený převážně na svoz drobného komunálního odpadu a je také často využíván jako užitečný pomocník při práci s městským mobiliářem. Dojezd v řádu desítek kilometrů je celkem dostatečný. Vozidlo je vyráběno v malé dílně, výrobní kapacita jsou maximálně desítky kusů ročně. V roce 2015 byl výrobce osloven, zda by neměl zájem o změnu designu a celkovou modernizaci koncepce. Nabídli jsme variantu, že v případě negativní reakce na náš koncept nebudeme nic účtovat. Zhruba po dvou měsících jsme představili základní stylistickou koncepci budoucí malého nákladního elektromobilu určeného primárně do městského provozu.

Byl kladen důraz na maximální efektivitu výroby a začala diskuze nad proveditelností jednotlivých komponent a dílů. Byla provedena analýza stávající výrobní kapacity a technologického vybavení. Na základě těchto parametrů došlo k úpravám na konceptu a některé části byly upraveny pro výrobní možnosti zákazníka. V této fázi se jednalo hlavně o technologii vakuového lisování plastů, které zákazník vlastní a řešily se hlavně rozměrové možnosti stávajícího zařízení. Navrhli jsme například tvar blatníků tak, aby bylo třeba vyrobit pouze jednu formu, protože všechny čtyři blatníky mají naprosto stejný tvar a jsou vzájemně zaměnitelné. To samé platí i pro řešen světel.

Dalším krokem jsou interiérové dispozice. I zde platilo zadání maximální výrobní efektivity při zachování obvyklých prvků komfortního řízení a celkové pobytu ve vozidle. Využíváme 3D modelu řidiče aby byla část virtuálního testování využita v maximální možné míře. Také interiér byl koncepčně navržen tak, aby byly mnohé díly zaměnitelné a bylo je možné vyrábět in-house na dostupném výrobním zařízení. Standardní prvky (volant, ovladače, zámky, zpětné zrcátko atd.) bylo třeba zvolit s ohledem na navrženou dispozici. V případě, že prvek je obtížné zaintegrovat, přistupujeme k úpravám designu ve spolupráci s konstruktéry.

Výměna 3D dat probíhá poměrně bezproblémově a konstruktéři se už při přípravě konceptu poměrně aktivně podílejí na celém procesu. To může v budoucnu předejít mnoha kolizím a nedorozuměním, které v podobných případech obvykle přicházejí.