Hlavně ve veřejných a průmyslových prádelnách najde využití systém HENNLICH REKUFIL, který dokáže spořit náklady na ohřev teplé vody a zajišťuje ekologický provoz těchto zařízení. Díky použití výkonných membránových filtrů pročišťuje odpadní vodu z praček a vrací jí ještě teplou zpátky do oběhu. Předmětem zadání bylo designové ztvárnění krytu technologie. Ta se skládá ze tří samostatných částí a výrobce předpokládá, že bude možné tyto v budoucnu ještě dále škálovat. Na přední části krytu je použit oválný motiv "rotačního bubnu" jaký je běžný u praček. Důvodem je snaha vyjádřit tímto motivem jasně určení - primárně do veřejných a průmyslových prádelen.